Blogg

Här hittar du inspiration och information om mångt och mycket som rör trädgård.

Perenn, anuell, bienn, vedartad?

Vad menas med dessa ord? Ofta frågar personalen på garden centret om du vill ha en perenn växt eller en säsongsväxt. Det kanske inte alltid är självklart vad det betyder. Här följer en liten förklaring:

En perenn växt är en flerårig växt med mjuk stjälk (örtartad). Ordet perenn är latin och betyder beständig. En perenn växt vissnar ner på hösten och övervintrar under jord i sitt rotsystem. Nästa år skjuter plantan nya skott och växer upp på nytt. Exempel på perenna växter är alunrot, stäppsalvia och funkia.

En anuell växt är ettårig (också med mjuk stjälk) och kan inte övervintra ute i vårt klimat. Den vissnar ner och dör på hösten. Till de anuella växterna hör våra sommarblommor/ säsongsblommor, till exempel petunia och lobelia.

En bienn växt är en tvåårig växt som under sitt första år bildar en så kallad bladrosett som den kan övervintra i. Nästa år blommar den och sätter frö. Därefter överlever den inte över nästkommande vinter, men kan komma igen på nytt om fröna som fallit ner gror. Stockrosen är ett exempel på en bienn växt.

En vedartad växt övervintrar över jord och får med tiden tjockare grenar. Till denna grupp hör våra buskar och träd.