North Carolina Garden

Formklippt amerikansk och japansk järnek, formklippa tujor och runda buxbomsklot är de växter som oftast används som bas i trädgårdarna i North Carolina. Man använder dessa vintergröna buskar för att mjuka upp husfasader och skapa en bestående varm och välkomnande miljö kring entrén året runt. Komplettering sker sedan med blommande buskar och träd samt vackra prydnadsgräs. Förvånansvärt många av de växter som används i North Carolina klarar sig bra även i vårt kallare klimat. Välkommen att höra av dig om du vill skapa en trädgård utöver det vanliga!

Kvarters-
planteringar

En välkomnande plantering vid infarten till villakvarteret är mycket vanligt i North Carolina. Man använder gärna formklippta buskar i olika kombinationer och även tillsammans med gräs. Det är väldigt trevligt att mötas av en fin plantering istället för en tråkig vägkorsning när man åker in till sitt område.

Foundation planting

De karakteristiska planteringarna med formklippta buskar kring entrén är utmärkande för området. ”Foundation planting” har blivit ett begrepp när man pratar om trädgårdsdesign i denna delstat på USAs östkust. Vid nybyggnation väljer många att plantera dessa buskar allra först eftersom det snabbt ger en ombonad och grön miljö.

Blommande favoriter

Blommande buskar och träd är ett givet komplement till den gröna basen i trädgårdarna. Lagerströmia, amerikanskt judasträd och blomsterkornell tillsammans med azaleor och rhododendron är mångas favoriter. Välkommen att kontakta mig för växtförslag!

Välkommen att kontakta oss.