Skötsel av trädgårdar i hela Stockholm

Trädgårdsskötsel ger rätt till rutavdrag med 50%. Vi brinner för att skapa vackra gröna miljöer och anpassar skötseln efter behov.

Vi sköter om många olika sorters trädgårdar. Skötselbehovet kan variera men vi strävar alltid mot att minimera insatserna på sikt. Med hjälp av funktionella växter och övriga planerade insatser kan man göra mycket för att lyfta fram en trädgårds skönhet även med små medel.

Gräsmattan brukar vara ett återkommande ”problem” i trädgårdar. Vi säger ofta att gräsmattan är det mest skötselintensiva i en trädgård. Beställ en renovering av gräsmattan i form av vertikalskärning, luftning och dressning så blir den starkare och tåligare.

Välkommen att kontakta oss!