Skötsel

Trädgårdsskötsel ger rätt till rutavdrag med 50%. Läs mer om vad du kan få hjälp med genom att anlita en utbildad trädgårdsmästare.

Trädgårdsskötsel kan vara både svårt och tidskrävande. Det är inte alltid lätt att veta när och hur en viss växt ska klippas. Går det gamla äppelträdet att rädda? Hur gör man när man jordförbättrar? Och så gräsmattan, som så ofta är ett bekymmer i trädgården, vad kan man göra åt den?
Ja, gräsmattan behöver verkligen mycket skötsel för att hålla sig fin. Man brukar säga att den är den mest skötselintensiva delen i en trädgård. Vatten, näring och tät klippning är det viktigaste. Emellanåt även luftning eller vertikalskärning för att stimulera tillväxten. I samband med luftning är det bra att också dressa gräsmattan för att tillföra extra jordmån och näring. En tät och stark gräsmatta blir mer motståndskraftig mot ogräs och mossa. Välkommen att anlita en utbildad trädgårdsmästare för hjälp med skötsel av din trädgård.

En annan återkommande uppgift i trädgården brukar vara att sköta om häcken. Har man en klippt häck, i motsats till en friväxande, behöver denna klippas minst en gång per år för att hållas fin. Detta görs vid olika tidpunkter beroende på växtens art. Buskar mår också bra av att beskäras, både prydnadsbuskar och bärbuskar. Vissa buskar kan skäras ner helt för att gynna bildandet av nya skott och för att få en fin form, medan andra mår bäst av att gallras. Välkommen att kontakta mig för råd kring skötseln av din trädgård.

Bli kontaktad för en första kostnadsfri rådgivning