Blogg

Här hittar du inspiration och information om mångt och mycket som rör trädgård.

Beskärning på vårvintern

Den största vinsten med att beskära sina äppel- och päronträd är att ljus kommer in i kronan vilket gör att frukten blir bättre färgad = godare smak och friskare. Grenarna blir också starkare i ett beskuret träd vilket hjälper trädet att klara påfrestningar. I ett beskuret träd faller frukten inte heller så lätt av som i ett obeskuret.

Beskärning utförs på olika tider på året beroende på vad det är man ska beskära. Jag tänkte ta upp några av de vanligaste träden och buskarna som med fördel kan beskäras tidigt på året, medan de är i vila.

Vad räknas då som vårvinter? Det är en något flytande definition, men man kan säga att det är perioden när risken för de riktigt kalla nätterna är över. Att det inte går under – 10 grader, samtidigt som växten fortfarande måste vara i vila – inte ha börjat växa. Man får inte beskära när saven har börjat stiga, det tar växten skada av.

Äppel- och päronträd: Går bra att beskära under vårvintern. Det är lättare att se vilka grenar som ska bort när inte bladmassan skymmer och man riskerar inte heller att skada blomknoppar eller frukt som kan vara fallet om man beskär under JAS (juli, augusti, september).
Skogsek, rödek och lind är exempel på andra träd som med fördel beskärs denna period.

Många av våra buskar går också mycket bra att beskära under vårvintern, till exempel:
– häggmispel
– aronia
– häckberberis
– kornell
– hassel
– häckoxbär
– deutzia
– benved
– paradisbuske
– schersmin
– måbär
– fläder
– prakt- och bukettspirea
– syrén
– björnbär
– krusbär
– vinbär

Barrväxter då? Jo, dessa väntar man med att beskära till våren innan de börjat växa, eller i augusti-september efter huvudsaklig årstillväxt.