Utbildade trädgårdsmästare

Jessica Sunell

Välkommen! Jag heter Jessica Sunell och är grundare och ägare till Jessicas Trädgårdsdesign AB.

Genom min utbildning till trädgårdsmästare och numera många års praktisk erfarenhet, har jag fått god växtkännedom om de många olika träd, buskar och perenner som vi gärna använder i våra trädgårdar. Att vara ute och arbeta med händerna i jorden är viktigt för mig. Det är fantastiskt att vara med och anlägga de gröna miljöer som planerats vid skrivbordet.

Under vissa tider på året består arbetet mycket av fruktträdsbeskärning. Det är glädjande att många ser värdet i att kontinuerligt underhålla sina träd och buskar.

Mitt företag, Jessicas Trädgårdsdesign AB, är ett mindre företag med personlig prägel och ett stort engagemang. Ett nära samarbete med erkänt bra växtleverantörer i Sverige ger god stabilitet och tillgång till det bästa växtmaterialet för svenskt klimat.

Vi finns med dig genom hela ditt trädgårdsprojekt och ingår även i ett nätverk med andra utbildade trädgårdsmästare. Varmt välkommen att kontakta oss!

Bra tips!

Rätt växt på rätt plats

Växter är olika. En del vill ha blött, andra torrt. Några sur jord, de flesta inte. Många är solälskare medan andra förgyller skuggiga platser. Lär dig om växternas naturliga växtplats så kan du välja rätt växt till rätt plats i din trädgård.

Beskär äppelträdet

När äppelträdet är nyplanterat behöver det beskäras för att få en bra kronbildning. Detta är särskilt viktigt under de tre första åren efter planteringen. Behåll tre till fyra fint utåtriktade grenar fördelade i spiral runt toppskottet. Sidogrenar och toppskott kortas in. Fortsätt sedan med årlig underhållsbeskärning.

Ingen öppen jord

Sträva efter att täcka jorden i rabatten med växter, annars täcker naturen själv med ogräs eller gräs. I en öppen jord försvinner också näringen, kvävet, upp i luften. Genom att ha marktäckare behåller du näringen i jorden till växterna istället. Både vackrare och bättre för miljön!

Våra tjänster

Design

Planera för en vacker och lättskött trädgård.

Läs mer

Skötsel

Skötsel av din trädgård ger rutavdrag. Läs mer om vad du kan få hjälp med.

Läs mer

Beskärning

Beskär i tid för att behålla träd och buskar i fin form.

Läs mer

Skriv en rad om vad Du önskar hjälp med så återkommer vi inom kort!