Utbildad trädgårdsmästare

Jessica Sunell

Som utbildad trädgårdsmästare, och genom många års praktisk erfarenhet, har jag fått god växtkännedom om de många olika träd, buskar och perenner som vi gärna använder i våra trädgårdar. Jag har fått förtroendet att vara med och planera och anlägga många trädgårdar i Stockholmsområdet. Det är ett tillfredställande arbete att tillsammans kunna skapa funktionella, hållbara och vackra gröna miljöer till glädje för många.

Under vissa tider på året består mitt arbete mycket av fruktträdsbeskärning. Det är glädjande att många ser värdet i att kontinuerligt underhålla sina träd och buskar.

Mitt företag, Jessicas Trädgårdsdesign, är ett mindre företag med personlig prägel och ett stort engagemang. Ett nära samarbete med erkänt bra växtleverantörer i Sverige ger god stabilitet och tillgång till det bästa växtmaterialet för svenskt klimat.

Jag finns med dig genom hela ditt trädgårdsprojekt och ingår även i ett nätverk med andra utbildade trädgårdsmästare. Varmt välkommen att kontakta mig för Dina trädgårdsprojekt!

Mina viktigaste tips

Rätt växt på rätt plats

Växter är olika. En del vill ha blött, andra torrt. Några sur jord, de flesta inte. Många är solälskare medan andra förgyller skuggiga platser. Lär dig om växternas naturliga växtplats så kan du välja rätt växt till rätt plats i din trädgård.

Beskär äppelträdet

När äppelträdet är nyplanterat behöver det beskäras för att få en bra kronbildning. Detta är särskilt viktigt under de tre första åren efter planteringen. Behåll tre till fyra fint utåtriktade grenar fördelade i spiral runt toppskottet. Sidogrenar och toppskott kortas in. Fortsätt sedan med årlig underhållsbeskärning.

Ingen öppen jord

Sträva efter att täcka jorden i rabatten med växter, annars täcker naturen själv med ogräs eller gräs. I en öppen jord försvinner också näringen, kvävet, upp i luften. Genom att ha marktäckare behåller du näringen i jorden till växterna istället. Både vackrare och bättre för miljön!

Mina tjänster

Planering

Planera för en vacker och lättskött trädgård.

Läs mer

Skötsel

Skötsel av din trädgård ger rutavdrag. Läs mer om vad du kan få hjälp med.

Läs mer

Beskärning

Beskär i tid för att behålla träd och buskar i fin form.

Läs mer

Bli kontaktad för en första kostnadsfri rådgivning