Integritetspolicy

Beskrivning av hur vi hanterar säkerheten kring era personuppgifter (GDPR).
De uppgifter som lagras av oss är den information som lämnas i kontaktformuläret på denna hemsida. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt för uppdragets utförande och framtida kontakt samt för att följa lagar kring lagring av bokföringsmaterial.

Den rättsliga grunden för lagringen av informationen är samtycke.
Ändamålet med lagringen av kontakt- och personuppgifter är att kunna upprätta och upprätthålla kontakt mellan dig som kund och företaget, samt för att kunna utnyttja RUT-avdrag gentemot skatteverket. Kontaktuppgifterna används inte till att skicka ut marknadsföring eller nyhetsbrev.

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. För att göra detta kontaktar du personuppgiftsansvarig.

Du har även rätt att begära rättning och/eller radering av dina personuppgifter när som helst.

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig hos Jessicas Trädgårdsdesign:
Jessica Sunell
Telefon: 070-250 48 38
e-post: jessica@jessicastradgardsdesign.se