Blogg

Här hittar du inspiration och information om mångt och mycket som rör trädgård.

Täckning av vintergröna växter

Just nu är det vinter och fortfarande så pass kallt att växter är i vila. När vårsolen börjar värma kommer de vintergröna växterna såsom rhododendron, buxbom, thuja m.fl. igång mycket tidigare än övriga växter. I och med att det brukar ta ett tag tills tjälen gått ur marken kan inte växterna få vatten via rötterna.

För att skydda växten mot så kallad tjältorka som innebär att växtens barr eller blad blir bruna pga vätskebrist så är ett bra sätt att täcka dem med juteväv. När sedan tjälen gått ur marken så kan man ta bort väven.