Blogg

Här hittar du inspiration och information om mångt och mycket som rör trädgård.

Varför är det bra att jordförbättra och hur gör man det?

Jordförbättra gör man för att tillföra näring och gynna mikrolivet. Detta görs genom att blanda ner organiskt material, till exempel kompost eller barkmull, i den befintliga jorden. Då får maskar och mikroliv jobba för att bryta ner detta vilket ger en bra struktur på jorden och bidrar till att syre och vatten kommer ner till växternas rötter. När maskarna bearbetar det organiska materialet frigörs samtidigt näring. Allt detta gynnar dina växter. Du kan även blanda i kogödsel eller annat gödsel i barkmullen för att tillföra ytterligare näring. Tänk dock på att inte tillföra kvävegödsel på hösten eftersom växterna då behöver gå i vila och inte ska stimuleras att växa vidare.